Temel Değerlerimiz
 • Adalet Duygusu ve Dürüstlük
 1.  Farklı coğrafyalarda bulunan bütün çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunar ve adil şekilde davranırız.
 2.  Tüm Paydaşlarımızla İlişkilerimizi , dürüstlük, adalet ve güven üzerine kurarız.
 3. Sözlerimizde ve davranışlarımızda doğru, açık ve tutarlıyız
 4. Herkesin düşüncesini ifade etmesini teşvik ederiz.
 • Şeffaflık
 1.  Açık iletişim içinde çalışırız.
 2. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırız.
 3. Geri bildirim kültürü ile çalışırız.
 4. Sorgulama kültürü ile fikirlerimizi paylaşırız.
 • Sorumluluk
 1. Risk gördüğümüz ortamların oluşmasına izin vermeyiz.
 2. Etik değerler ve ilkeler çerçevesinde davranırız.
 3. Bütünsel sorumluluk ile görevimizi yaparız.
 4. Sözlerimizin , davranışlarımızın sonuçlarını öngörür, sorumluluğunu taşırız.
 • Bağlılık
 1. Yüksek motivasyon ile çalışmayı sağlarız.
 2. Başarıyı teşvik eder , ödüllendiririz.
 3. Birbirimize destek oluruz.
 4. Güçlü ve öğrenen bir organizasyonun parçasıyız.
 • Sürekli Gelişim
 1. Bilim ışığında araştırır, sorgularız,
 2. Değişimi takip ederek parçası oluruz,
 3. Ekip arkadaşlarımızın potansiyellerini ve değer yaratmalarını destekleriz.
 4. Kendimizi sürekli yeniler, geleceğe hazırlarız.
 • Ekip Çalışması
 1. Global bir ekibin parçası olarak aynı hedef için birlikte çalışırız
 2. Fikir, teknoloji ve yetenekleri paylaşır hedefe ekip olarak ulaşırız.
 3. Bireysel ve ekip olarak birbirimize güveniriz , sorumluluğu paylaşırız.
 4. Zorluklardan yılmayız, birbirimizden öğreniriz.
 • İnsana ve Doğaya Saygı
 1. Birbirimize önem veririz.
 2. Farklılıklara saygı ile yaklaşırız.
 3. Çevreye ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarımızın bilincinde çalışırız.
 4. İlişki ve iletişimimizi saygı çerçevesinde kurarız.