Çevre Politikası
Çevreye olan sorumluluğumuzun farkındayız. Çevremizi korumak, muhafaza etmek ve gelecek nesillere ulaştırmak için faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerimizin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstereceğiz.
 
Bu nedenle;
  • Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata uymayı,
  • Öncelikli olarak tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmayı tercih ederek çevresel etkimizi azaltmayı,
  • Gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir çevre ve kullanılabilecek doğal kaynak bırakabilmek için faaliyetlerimizin verimini arttırmayı ve doğal kaynak tüketim miktarımızı sürekli azaltmaya gayret göstereceğimizi,
  • Çevre ile ilgili acil durumları belirleyip etkilerimizi en aza indirmek için sistemler geliştirmeyi,
  • Çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ve çevre bilincinin arttırılması ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenleyerek sürekliliği sağlamayı,
  • Çevre performansımızın sürekliliği ve gelişimi için amaç ve hedeflerimizi belirleyip, uygulamalarımızın takibini düzenli olarak yapmayı taahhüt ederiz.
Bu politikada belirlenen çevre ile ilgili taahhütleri yerine getirmek için projelerin yürütülmesinden, Çevre Politikamızın ve çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde işletilmesinden ve kültür oluşturulmasından başta yöneticilerimiz olmak üzere stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz ve tüm çalışanlarımız sorumludur.