Etik Kurallar
Yapmakta olduğumuz tüm faaliyetlerimizi içinde bulunduğumuz ülkelerin yasalarına uygun, topluma karşı yüksek sorumluluk bilinci içerisinde ahlaklı ve dürüst bir şekilde yürütmekten sorumluyuz. Bu çerçevede, hepimiz en yüksek etik davranış standartlarına sahip, doğru, dürüst ve hakkaniyetli iş yapma taahhüdümüzü korumakla görevliyiz.
 
Tüm çalışanlarımızdan beklentimiz, kurumumuzun temel davranış ilkelerine diğer çalışanlara örnek olarak şekilde uyulması ve bu standartların uygulanması konusunda diğer çalışma arkadaşlarını teşvik etmesidir.
 
Tüm uygulamalarda rehber alınacak temel davranış değerleri;
 
  • Her seviyede en yüksek dürüstlük standartlarına sahip olmak,
  • Tüm paydaşlarımız ve şirket içi mesai arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde saygılı, adaletli davranmak,
  • Tüm hizmetlerimizde en yüksek kalite standartlarını esas almak,
  • Grubun çıkarlarını kişisel çıkarlardan üstün tutmaktır.