Bilgi Güvenliği Politikası
27001 iş güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla;
 
•    ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmek
•    Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmek,
•    Bilgi güvenliği alanında sürekli iyileşmek,
•    Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmek,
•    Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçlerimizi tekrar çalışabilir hale getirmek,
•    Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere riayet etmek,
•    Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması sağlamaktır.