ISG Politikası
Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul ediyoruz. Çalışanlarımıza sürekli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla, karşı karşıya olduğumuz, başta yangın olmak üzere, tüm risklerimizi yönetmek ve oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmek, temel önceliğimizdir.
 
Bu nedenle;
  • İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili yürürlükteki tüm mevzuata uymayı,
  • Her türlü yeni ürün, proses ve tesisleri proje aşamasından itibaren iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirmeyi,
  • Çalışanların işbirliği ile iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen riskleri belirleyip, değerlendirip, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almayı,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımızı, müteahhitlerimizi ve misafirlerimizi sağlık ve güvenlik uygulamalarımız kapsamına almayı, güvenli çalışma ortamını sağlayacak teknolojik gelişmelere açık olmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için, eğitim faaliyetlerini sürekli kılmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği performansını artırmayı, denetlemeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
Bu politikadaki taahhütleri yerine getirmek için, çalışanlarımız, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz, iş ve ziyaret amaçlı gelen misafirlerimizle işbirliği içinde çalışarak, gerekli önlemler alınır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluşturulur. Sistemin değişen koşullara uyumlu olması için başta yöneticilerimiz olmak üzere, tüm çalışanlarımız, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak gerekli önlemleri almak ve uygulamakla sorumludur.